Công văn số: 16/ BV-YH “ V/v Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSAT thực phẩm và công tác PCD năm 2015 ”

4/21/2015 8:34:00 AM

Kính gửi : Các Đơn Vị GTVT Trong Khu Vực

Thực hiện công văn của Bộ GTVT số: 4227/BGTVT-CYT ngày 06/4/2015 “V/v triển khai tháng hành động vì chất l­ượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2015, và các công văn hướng dẫn công tác phòng chống dịch năm 2015. Bệnh viện GTVT Vinh hướng dẫn các đơn vị cần tập trung một số nội dung cơ bản sau.

I. NỘI DUNG

- Tập trung làm tốt công tác truyền thông bằng nhiều hình thức về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao kiến thức, thái độ thực hành về VSATTP, theo nội dung tại công văn 4227.

- Triển khai các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch năm 2015.

- Các cấp lãnh đạo và Y tế đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về vệ sinh, an toàn thực phẩm, công tác  phòng chống dịch mùa hè.

- Thực hiện tốt các văn bản pháp luật, các qui định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015.

- Thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo theo qui định. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả, thực hiện tháng hành đông vì chất l­ượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo mẫu qui định về phòng YHLĐ–Bệnh viện GTVT Vinh trước ngày 18/5/2015.

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA:

 Bệnh viện GTVT Vinh tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

1: Nội Dung:

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện và ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm & công tác phòng dịch tại đơn vị.

  2: Thành Phần Ban Kiểm Tra.

 - Phía Bệnh viện GTVT Vinh gồm :

          + Lãnh đạo Bệnh viện.

          + Trưởng  phòng Y học lao động.

          + Cán bộ chuyên trách Y tế dự phòng.

 - Phía đơn vị gồm :

        + Đại diện lãnh đạo đơn vị.

        + Y tế đơn vị.

        + Bếp trưởng, nhà ăn tập thể.

3: Thời gian kiểm tra các đơn vị : Có phụ lục kèm theo.

- Nếu kế hoạch có thay đổi, đoàn kiểm tra sẽ thông báo đến đơn vị tr­ước 2 ngày.

III. Công Tác Tổng Hợp Báo Cáo:

- Sau khi kiểm tra Bệnh viện sẽ tổng hợp báo cáo kết quả, công tác phòng chống dịch và vệ sinh ATTP về Cục Y tế GTVT theo  qui định.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Nếu đơn vị nào không thực hiện, để dịch xảy ra thì đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phản ánh về Bệnh viện GTVT Vinh để cùng phối hợp giải quyết.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng YHLĐ, Bệnh viện GTVT Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0383.530.657; 00913030660; 0914755383

Nơi Nhận :                                                                                                   P.  GIÁM ĐỐC

             -  Như­ trên                                                                              

             -  Cục Y Tế GTVT (Để B/c)                                                                    (Đã ký)

             -  Ban Giám Đốc                                                                                    

             -  Website BV.                                                                                  Phạm Văn Tỵ             

             -  L­ưu VT

 

 

                                                                PHỤ LỤC

                              LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PCD & VSATTP NĂM 2015

             (Kèm theo kế hoạch kiểm tra số:                  ngày         tháng       năm 2015)

TT

ĐƠN VỊ

 

THỜI GIAN KIỂM TRA

 

GHI CHÚ

1

Công ty CP xây dựng CTGT 473

7h30 - 9h  30 ngày 6/5/2015

 

2

Công ty CP  Tư vấn thiết kế GTVT 4

9h30 -11h 30 ngày 6/5/2015

 

3

Công ty TNHHMTVQL Đư­ờng Sắt Nghệ Tĩnh

14h -15h 30 ngày 6/5/2015

 

4

Công ty CP 482

15h30  -17h 30 ngày 6/5/2015

 

5

Công ty thông tin tín hiệu đường Sắt Vinh

7h30 - 9h 30 ngày 7/5/2015

 

6

Công ty cổ phần tư vấn  6

9h 30 - 11h 30 ngày 7/5/2015

 

7

Công ty CP xây dựng CTGT    475

14h -15h 30 ngày 7/5/2015

 

8

Cảng hàng không Vinh

15h30  -17h 30 ngày 7/5/2015

 

9

Công ty CP xây dựng CTGT  484

7h30 - 9h  30 ngày 8/5/2015

 

10

Công ty CP cơ khí  & XDCTGT    465

9h30 -11h 30 ngày 8/5/2015

 

11

Nhà Máy đóng tàu Bến Thủy

14h -15h30 ngày 8/5/2015

 

12

Chi nhánh BOT Tuyến tránh TP Vinh

15h 30 -17h30 ngày 8/5/2015

 

13

Công ty CP xây dựng CT  422

7h 30 - 9h 15 ngày 11/5/2015

 

14

Tổng Cty XDCTGT 4- Chi nhánh 412

9h15 -10h 15 ngày 11/5/2015

 

15

Tổng Cty XDCTGT 4- Trung tâm dự án

10h15 -11h 30 ngày 11/5/2015

 

16

Công Ty Nạo vét Biển 2

14h -15h 30 ngày 11/5/2015

 

17

CTy TNHH 1TV Đảm bảo ATHH Bắc T.Bộ

15h  30-17h 30 ngày 11/5/2015

 

18

CTy TNHH một TV Cảng Nghệ Tĩnh

7h30 - 9h 30 ngày 12/5/2015

 

19

Công ty CP xây dựng CTGT 479

9h30 - 11h 30 ngày 12/5/2015

 

20

Công Ty CPQL&Xây dựng 487

14h - 15h 30 ngày 12/5/2015

 

21

Công ty CP xây dựng CTGT  419

15h 30 -17h 30 ngày 12/5/2015

 

22

Công ty CP Quản lý  & XDĐB   470

7h30 - 9h 30 ngày 13/5/2015

 

23

Công ty CP Đường Bộ 471

9h30 -11h 30 ngày 13/5/2015

 

24

Công ty CP XD  & Đầu tư  492

14h -15h30 ngày 13/5/2015

 

25

Công Ty cổ phần TM&XD 424

15h30 -17h 30 ngày 13/5/2015

 

26

Công ty CP vận tải ô tô số  5

7h30 - 9h 30 ngày 14/5/2015

 

27

Tr­ường cao đẳng GTVT Miền Trung

9h30 - 11h 30 ngày 14/5/2015

 

28

Cục Quản Lý Đư­ờng Bộ 2

14h - 15h30 ngày 14/5/2015

 

29

CTy Cổ phần  496

15h 30 - 17h30 ngày 14/5/2015

 

30

Xí nghiệp  Đầu máy Vinh

7h30 - 9h 30 ngày 15/5/2015

 

31

Xí nghiệp  Toa xe Vinh

9h30 -11h30 ngày 15/5/2015

 

32

Trạm công tác trên Tàu Vinh

14h- 15h 30 ngày 15/5/2015

 

33

XN Vật Tư tổng hợp đường sắt Vinh

15h30 -17h30 ngày 15/5/2015

 

34

Chi nhánh khai thác đường Sắt Nghệ Tĩnh

7h30 -9h30 ngày 18/5/2015

 

35

Phân đoạn toa xe hàng Vinh

9h30-11h30 ngày 18/5/2015

 

36

Chi nhánhVận tải đường sắt Vinh

14h -15h30 ngày 18/5/2015

 

37

Cty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải  khu vực 6

15h15-16h30 ngày 18/5/2015

 

38

Ban Quản lý dự án 4

16h30 17h30 ngày 18/5/2015

 

39

Công Ty Cổ phần 495

 

 

  Đơn vị tự kiểm tra và báo cáo về Bệnh viện  trước ngày 18/5/2015

40

Công ty Cổ phần    474

 

41

Công ty CP SXVL & XDCT 405

 

42

Ga Đồng Hới

 

43

Công ty QL Đ­ường sắt Quảng Bình

 

44

XN Vận tải đường sắt Quảng Bình

 

45

Công ty  CP   483

 

46

Công CP quản lý & xây dựng  494

 

 • LichKham

  Lịch khám

 • LichMo

  Lịch mổ

 • LichTruc

  Lịch trực

 • Thông tin nội bộ

Đường dây nóng
 • Đường dây nóng
  0383 531 163
 • Đường dây nóng
  0966 211 414
Đường dây nóng
Album ảnh
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

  Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

 • Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

  Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

 • Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

  Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

Trẻ tự kỷ tại Nghệ An
Chữa bệnh trĩ tại Vinh
 • BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VINH

 • Địa chỉ: số 31, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • Điện thoại : (038) 3531 815 – (038) 3854 290 – Fax: (038) 3531 815
 • Bản quyền © 2012_Bệnh viện GTVT Vinh
 • Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH giải pháp công nghệ và dịch vụ trực tuyến Quang Minh
 • Thiết kế web chuẩn SEO , Thiết kế website tại Vinh | Dịch vụ SEO tại Nghệ An

Bệnh viện tại Nghệ An , Bệnh viện tại Vinh , Thi công quảng cáo tại Nghệ An , Bệnh viện tại thành phố Vinh