Lịch trực toàn viện từ ngày 27/4/2015 đến ngày 10/5/2015

4/21/2015 3:23:00 PM

A. TRỰC NỘI TRÚ TẠI VIỆN:

I. BẢNG 1:

Thứ

Ngày

Lãnh

Bác sỹ

 Điều dưỡng Cấp cứu

TCKT

đạo

Hệ Nội

Hệ Ngoại

Hệ Sản

Siêu âm

Nội

Ngoại

2

27/4/15

Bs Ngọc

Bs Cường

Bs Long

Bs Minh

Bs Thủy

Yt Tốn

Yt Yên

Nghĩa

3

28/4/15

Bs Ngọc

Bs Nhung

Bs Nam

Bs Tú

Bs Trung

Yt Nhung

Yt Xuân

Thoa

4

29/4/15

Bs Ngọc

Bs Huyên

Bs T Bình

Bs Hà

Bs Thủy

CN Giang

Yt Nga

Ngọc

5

30/4/15

Bs Ngọc

Bs Cường

Bs Tuấn

Bs Minh

Bs Tuấn

CN Hoa

Yt Na

Sơn

6

1/5/15

Bs Tỵ

Bs Nhung

Bs Long

Bs Tú

Bs Trung

Yt Nhung

CN Oanh

Đại

7

2/5/15

Bs Tỵ

Bs Huyên

Bs Nam

Bs Hà

Bs Thủy

Yt Tốn

Yt Xuân

Ngân

CN

3/5/15

Bs Tỵ

Bs Cường

Bs T Bình

Bs Minh

Bs Trung

Yt Sao

Yt Nga

Thủy

2

4/5/15

Bs Hòe

Bs Bá

Bs Hiếu

Bs Hòe

Bs Thịnh

CN Hoa

Yt Yên

Thoa

3

5/5/15

Bs Tiệc

Bs Anh

Bs D Bình

Bs Tú

Bs Thủy

CN Giang

Yt Hiền B

Thủy

4

6/5/15

Bs Tỵ

Bs Tuyến

Bs Tuấn

Bs Hà

Bs Trung

Yt Tốn

Yt Na

Nghĩa

5

7/5/15

Bs Ngọc

Bs Nhung

Bs Long

Bs Minh

Bs Thịnh

Yt Nhung

Yt Xuân

Ngọc

6

8/5/15

Bs Hòe

Bs Huyên

Bs Nam

Bs Tú

Bs Thủy

CN Hoa

Yt Nga

Sơn

7

9/5/15

Bs Tiệc

Bs Cường

Bs T Bình

Bs Hà

Bs Trung

CN Tiến

CN Oanh

Đại

CN

10/5/15

Bs Tỵ

Bs Bá

Bs Hiếu

Bs Minh

Bs Thịnh

Yt Sao

Yt Na

Ngân

 

II. BẢNG 2:

 

Thứ

Ngày

Điều dưỡng khoa

Xét

X

Hộ

Điện

Ngoại

Sản

LCK

Nội

nghiệm

Quang

nước

2

27/4/15

Yt Vân

Nhs Vinh

Ys Văn

Yt Lý

Ngoan

Đồng

Thủy A

Sơn

3

28/4/15

Ys Thủy

Nhs Phương

CN Huyền

Yt Quý

Nga

Bs Hiền

Minh

Thử

4

29/4/15

Yt Vân

Ys Nguyệt

CN Trà

Yt Hiền C

Bích

Đạt

Hoa

Sơn

5

30/4/15

Yt Lựu

Nhs Nương

Ys Văn

Yt Tâm

L. Hà

Đồng

Hòa B

Thử

6

1/5/15

Yt Vân

Ys Huyền

Ys Ngãi

Yt Quý

Lam

Bs Hiền

P. Hoa

Sơn

7

2/5/15

Ys Thủy

Nhs Liễu

Ys Phương

Yt Hiền C

Nga

Đạt

Hòa A

Thử

CN

3/5/15

Yt Lựu

Nhs Vinh

CN Huyền

Yt Tâm

Ngoan

Đồng

Thủy B

Sơn

2

4/5/15

Yt Thanh

Ys Nguyệt

Ys Văn

Yt Quý

Ng. Hà

Bs Hiền

Hòa B

Việt

3

5/5/15

Yt Lựu

Nhs Phương

CN Trà

Yt Hiền C

Lam

Đạt

Hoa

Thử

4

6/5/15

Ys Thủy

Ys Huyền

CN Huyền

Yt Tâm

L. Hà

Đồng

P. Hoa

Sơn

5

7/5/15

Yt Lựu

Nhs Liễu

Ys Ngãi

Yt Hiền D

Ng. Hà

Bs Hiền

Thủy B

Việt

6

8/5/15

Ys Thủy

Nhs Vinh

Ys Phương

CN Dung

Bích

Đạt

Hòa A

Thử

7

9/5/15

Yt Vân

Ys Nguyệt

CN Trà

Yt Hiền D

Ngoan

Đồng

Minh

Sơn

CN

10/5/15

Yt Thanh

Nhs Phương

Ys Ngãi

Yt Lý

Ng. Hà

Bs Hiền

Thủy A

Việt

 

II/ Trực mổ sản : (Nội trú tại viện): * Từ ngày 27/4 đến 03/5/2015:      

- Bs Trần Anh Tú:  Giờ hành chính trong tuần và ngoài giờ các ngày trực của mình và của Bs Hà

- Bs Minh kiêm mổ sản ngoài giờ các ngày trực của mình

* Từ ngày 04/5 đến 10/5/2015:

- Bs Nguyễn Ngọc Hòe:  Giờ hành chính trong tuần và ngoài giờ các ngày trực của mình và của Bs Hà

- Bs Minh, Bs Tú kiêm mổ sản ngoài giờ các ngày trực của mình

III/ Trực khoa Đông Y – PHCN:  Trực 08/24h

1. Bs Lê Thị Mai Trang                    28,30/4 - 02,10/5/2015

2. Ys Nguyễn Thị Lê                        28,30/4 – 09/5/2015

3. Yt Nguyễn Thị Lý                         29/4 - 01,03/5/2015

4. Yt Nguyễn Thị Thắm                    29/4 – 01,03,10/5/2015

5. Yt Ng Thị Thanh Mai                    02/5/2015

6. LY Đinh Mai Khắc                       09/5/2015

IV/ Nhà giặt: (Nội trú tại viện)

1. Dương Thị Nga                          28/4/2015                      ĐT : 01677586546

2. Nguyễn Thị Thanh Thủy              30/4/2015                      ĐT : 0987 841003

3. Nguyễn Thị Nguyên                    02/5/2015                      ĐT:  0967790082

V/ Trực lái xe : (Nội trú tại viện)

1. Hoàng Nghĩa Việt                       04,06,08,10/5/2015       ĐT : 0913447366

2. Vũ Đình Thử                              Từ 27/4 → 03/5/2015    ĐT : 0988561229

B/ TRỰC THƯỜNG TRÚ TẠI NHÀ :

I/ Nhà mổ :

1.  Bs Chu Văn Nam                        Từ 27/4 đến 03/5/2015       ĐT : 0988853879

 2. Bs Nguyễn Ngọc Hòe                    Từ 04/5 đến 10/5/2015       ĐT : 0912188616

3.  Bs Phan Anh Tuấn                  Từ 27/4 đến 03/5/2015       ĐT : 0912644525

4.  Bs Nguyễn Doãn Bình             Từ 04/5 đến 10/5/2015       ĐT : 0914401198

5.  Yt Lương Quang Tốn              Từ 27/4 đến 10/5/2015       ĐT : 0912 127357

6.  Yt Trương Văn Tiến                Từ 27/4 đến 03/5/2015       ĐT : 0943409069

7.  Yt Cao Xuân Cường                Từ 04/5 đến 10/5/2015       ĐT : 0916081619

                   * Ghi chú : Hấp sấy làm ½ các ngày 29/4 -  01,03/5 và khi có yêu cầu hấp sấy ( Đ/c Tiến – ĐT : 0943 409069)

II/ Khoa dược : (Từ ngày 28/4 đến 03/5/2015)

1.  Ds Nguyễn Thị Hà                28/4/2015                 ĐT : 0914569644

2.  Ds Đặng Minh Hương          30/4/2015                 ĐT : 0985227966

3.  Ds Trần Thị Hiền                  01/5/2015                 ĐT : 0989610848

4.  Ds Nguyễn Thị Nam             03/5/2015                 ĐT : 0915434667

5.  Ds Mai Thị Thủy                   02/5/2015                 ĐT : 0915314135

6.  Ds Ng Thị Thanh Điền           29/4/2015                 ĐT : 0913410420

III/ Đội cấp cứu tuyến trước và thảm họa: (Từ ngày 28/4 đến 03/5/2015)

Tổ 1:  (Từ ngày 28 đến 30/4/2015)

1. Bs Phan Anh Tuấn                       Tổ trưởng          ĐT:  0912644525

2. Yt Lương Quang Tốn                    Tổ viên              ĐT : 0912 127357

3. Yt Trần Thị Xuân                           Tổ viên              ĐT : 0918186985

Tổ 2: (Từ ngày 01 đến 03/5/2015)

1.  Bs Trần Anh Tú                   Tổ trưởng           ĐT : 0989151321

2. Yt Cao Xuân Cường                    Tổ viên                ĐT : 0916081619

3. Yt Lê Văn Sao                            Tổ viên                ĐT: 0979042788

4. CN Ng Thị Thanh Huyền              Tổ viên                 ĐT : 0942630167

IV/ Đội phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm : (Từ ngày 28/4 đến 03/5/2015)

1. Bs Trần Ngọc Huyên               Tổ trưởng             ĐT : 0913584978

2.  Ys Phan Sỹ Mai                    Tổ viên                  ĐT : 0914755383

* Ghi chú : -  Các thành viên trực nội trú tại viện khi cần được điều điệu theo chỉ đạo của trực lãnh đạo.

      -  Các thành viên không thuộc ngày trực, khi cần thiết điều động đều phải có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

C. LỊCH TRỰC VÀ CHẠY THẬN CHU KỲ : (Từ ngày 28/4 đến 03/5/2015)

THỨ

NGÀY DL

CA

BÁC SỸ

Y TÁ

KTV

HỘ LÝ

GIAO BAN

RQL

3

28/4/15

1

Thanh

Nga – Hải – Lệ - Sơn – Tý – Thắm

Thành

Hợi

Hải – Sơn

2

Mạnh

Thịnh – Long – Hòa – Thắm – Hiếu

Thành

Oanh

Thịnh

Hòa – Long

4

29/4/15

1

Thanh

Nga – Hải – Lệ - Sơn – Tý – Long

Thành

Hợi

Hải

Tý – Lệ

2

Mạnh

Thịnh – Long – Hòa – Thắm – Hiếu

Thành

Oanh

Hòa

Hiếu – Long

5

30/4/15

1

Mạnh

Thịnh – Lệ - Hiếu – Long – Tý - Nga

Thành

Oanh

Long

Lệ - Hiếu

2

Thanh

Nga – Hải – Hòa – Sơn – Thắm

Thành

Hợi

Hòa

Sơn – Hòa

6

01/5/15

1

Mạnh

Thịnh – Long – Hòa – Sơn – Hiếu

Thành

Oanh

Hiếu

Hòa – Long

2

Thanh

Nga – Thắm – Lệ - Hải – Tý – Hòa

Thành

Hợi

Hải

Hải - Tý

7

02/5/15

1

Mạnh

Thịnh – Long – Hòa – Lệ – Hiếu – Thắm

Thành

Oanh

Hiếu

Thắm – Long

2

Thanh

Nga – Lệ - Hải – Tý - Sơn

Thành

Hợi

Hải

Tý – Sơn

CN

03/5/15

 

 

 

 

 

 

Long - Tý

 

 

 • LichKham

  Lịch khám

 • LichMo

  Lịch mổ

 • LichTruc

  Lịch trực

 • Thông tin nội bộ

Đường dây nóng
 • Đường dây nóng
  0383 531 163
 • Đường dây nóng
  0966 211 414
Đường dây nóng
Album ảnh
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

  Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

 • Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

  Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

 • Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

  Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

Trẻ tự kỷ tại Nghệ An
Chữa bệnh trĩ tại Vinh
 • BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VINH

 • Địa chỉ: số 31, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • Điện thoại : (038) 3531 815 – (038) 3854 290 – Fax: (038) 3531 815
 • Bản quyền © 2012_Bệnh viện GTVT Vinh
 • Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH giải pháp công nghệ và dịch vụ trực tuyến Quang Minh
 • Thiết kế web chuẩn SEO , Thiết kế website tại Vinh | Dịch vụ SEO tại Nghệ An

Bệnh viện tại Nghệ An , Bệnh viện tại Vinh , Thi công quảng cáo tại Nghệ An , Bệnh viện tại thành phố Vinh