Thông báo các đơn vị GTVT trong khu vực

12/12/2012 3:36:00 PM

Về việc lịch phúc khảo năm 2012


 

   CỤC Y TẾ GTVT

Bệnh viện GTVT Vinh

------------------------------

Số:    425  / TB-BV

“V/v lịch  phúc khảo năm 2012"

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       -------------------------------------------------

                  Vinh, ngày 10     tháng 12    năm 2012

             

   Kính gửi : Các đơn vị  GTVT  trong khu vực .

 

             Thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối năm của Cục y tế Giao thông vận tải và Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh về việc kiểm tra công tác CSSK năm 2012 tại kế hoạch số: 396/YH – BV ngày 15 tháng 11 năm 2012, Bệnh viện GTVT Vinh thông báo lịch kiểm tra các đơn vị như sau:

 

TT

Đơn vị

Thời gian kiểm tra

1

Nhà Máy đóng tàu Bến Thủy

7h30 - 9h 30  ngày 17/12/2012

2

Công ty cổ phần  QL & XD  487

9h40 - 11h30 ngày 17/12/2012

3

XN bảo đảm an toàn hàng hải bắc Trung Bộ

13h45 -15h30 ngày 17/12/2012

4

Công ty công trình  422

15h45 -17h00 ngày 17/12/2012

5

Khu Quản Lý Đường Bộ 4

7h30 - 9h 30 ngày 18/12/2012

6

Công ty TNHH 1 thành viên QL&XD ĐB 496

9h40 - 11h30 ngày 18/12/2012

7

Công ty cổ phần  XD & ĐT  492

13h45 -15h30 ngày 18/12/2012

8

Công ty cổ phần  XDCT  484

15h45 -17h00 ngày 18/12/2012

9

Công ty cổ phần  tư vấn TK CTGT  4

7h30 - 9 h 30 ngày 19/12/2012

10

Trường cao đẳng GTVT Miền Trung

9h40- 11h30 ngày 19/12/2012

11

Công ty cổ phần  TK CTGT   497

13h45 -15h30 ngày 19/12/2012

12

Công ty CP thư­ơng mại, đầu t­ư & XD 424

15h45 -17h00 ngày 19/12/2012

13

Công ty cổ phần cơ khí & XDCT 465

7h30- 9h 30 ngày 20/12/2012

14

Công ty cổ phần  XD CTGT  475

9h40 - 11 h30 ngày 20/12/2012

15

Công ty TNHH 1 thành viên QL&XD ĐB 495

8h00 ngày 21/12/2012

16

Công ty TNHH 1 thành viên QL&XD ĐB 474

8h00  ngày 24/12/2012

17

Công ty TNHH 1 thành viên QL&XD ĐB 483

14h00’ ngày 24/12/2012

18

Công ty cổ phần  QL & XD 494

7h30 - 9h 30 ngày 25 /12/2012

19

Công ty cổ phần  sản xuất VL & XD 405

9h40- 11h30 ngày 25/12/2012

 

Ghi chú: Nếu có gì thay đổi, Bệnh viện sẽ thông báo trước 01 ngày.

 

Nơi nhận:                                                                                                                 KT GIÁM  ĐỐC

        - Như trên                                                                                                          P. GIÁM ĐỐC

        - Giám đốc (Để báo cáo)                                                      

        - Lưu YH, NC.                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                   

                                                                                                               Thạc sỹ:  PHẠM VĂN TỴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • LichKham

  Lịch khám

 • LichMo

  Lịch mổ

 • LichTruc

  Lịch trực

 • Thông tin nội bộ

Đường dây nóng
 • Đường dây nóng
  0383 531 163
 • Đường dây nóng
  0966 211 414
Đường dây nóng
Album ảnh
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

  Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

 • Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

  Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

 • Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

  Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

Trẻ tự kỷ tại Nghệ An
Chữa bệnh trĩ tại Vinh
 • BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VINH

 • Địa chỉ: số 31, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • Điện thoại : (038) 3531 815 – (038) 3854 290 – Fax: (038) 3531 815
 • Bản quyền © 2012_Bệnh viện GTVT Vinh
 • Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH giải pháp công nghệ và dịch vụ trực tuyến Quang Minh
 • Thiết kế web chuẩn SEO , Thiết kế website tại Vinh | Dịch vụ SEO tại Nghệ An

Bệnh viện tại Nghệ An , Bệnh viện tại Vinh , Thi công quảng cáo tại Nghệ An , Bệnh viện tại thành phố Vinh